КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ДАДЕ НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВ ОБЕКТ В ОБЗОР

Кметът на Oбщина Несебър Николай Димитров даде начало  на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“, финансиран по Оперативна програма:  Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

„Обектът, който стартираме днес, включва паркинг с 36 паркоместа, включително за инвалиди, детска площадка и озеленяване. Град Обзор е бързо разрастващо се курортно селище, за чието благоустрояване  и инфраструктурно развитие общинското ръководство ще продължава да работи. През пролетта предстои ремонт  на водопроводите по някои улици, които след това ще бъдат преасфалтирани“ – каза кметът Димитров.

Основна цел на проекта е разработването на нова за района туристическа атракция, допринасяща пряко за насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм, и разнообразяване на туристическото предлагане на територията на община Несебър, като част от общата маркетингова стратегия за развитие на туристическия потенциал в Рибарския район.

Проекта предвижда изграждането на открит паркинг за автомобили, детска площадка с озеленяване и алейно осветление. За обслужване санитарните нужди на посетителите в проекта е предвидено инсталирането и на автоматизирана тоалетна, а за  цялостната завършеност  на обекта ще бъдат изградени и съответните паважни настилки, бордюри, пътни знаци, водопроводни, канализационни и електрически инсталации.

Стойността на проекта е 298 008.28 лв. без ДДС, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 253 307,04 лв. осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 44 701,24 лв. от държавния бюджет на Република България. Срокът, предвиден за завършване и отчитане на проекта е до 08.12.2022 г.