БЧК – НЕСЕБЪР РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПОМОЩИ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Общинската организация на Българският Червен кръст започна раздаването над 12 тона храни. В дейността си организацията е подпомогната от Общинското звено на  „Гражданска защита“.

От хранителните пакети ще се възползват граждани на община Несебър, определени по списък от Агенцията за социално подпомагане. Едночленните и двучленните семейства получават по един малък хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по един голям пакет, съдържащ 15 вида хранителни продукти.

Раздаването се извършва от доброволци на БЧК в склада на организацията в Равда на ул. „Пирин“ /на гърба на сградата на кметството/. В селата на общината помощите ще се раздават по кметствата.

Всеки правоимащ гражданин получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Разпределението на помощи по европейски програми е малка част от дейността на общинската организация на БЧК. Доброволците на Червения кръст в Несебър са активни партньори на общината в организацията и осъществяването на редица хуманни акции и дейности, свързани с подпомагането на наши нуждаещи се съграждани.

Те са изпълнители и на множество общински и частни  благотворителни инициативи, подкрепящи както местни, така и национални кампании в помощ на бедстващи или изпаднали в затруднение граждани и социални институции в цялата страна.