ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛЕН КУРС В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Общински детски комплекс Несебър и Районно управление на МВР – Несебър, с любезното съдействие на МВР – Бургас и Звено за общинска самоохрана – Несебър, организираха в Южния парк на града обучение на открито по Безопасност на движението по пътищата за децата от началния курс на СУ “Любен Каравелов“. Инициативата е част от Националната стратегия за БДП в Република България 2021 – 2030 година и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за БДП, и има за цел периодично да запознава децата с правата и задълженията на участниците в движението по пътищата.

Темата на актуалното мероприятие бе “Пътните знаци“.

Занятието беше ръководено от гл. инспектор Иво Терзиев – началник сектор “Охранителна полиция” към РУ – Несебър.

Инспекторите от РУП – Несебър, пътни полицаи Марио Маринов, Дойчо Дойчев и Димитър Димов разясняваха на малчуганите видовете пътни знаци и тяхното значение.

Възможността за учениците да разгледат полицейския автомобил със сините светлини и полицейската сирена бе кулминация в демонстрацията. За финал децата се снимаха на предоставените от МВР – Бургас макетни пана с полицай и пожарникар “Искам да съм като вас”.

Общински детски комплекс – Несебър се надява, че съвместната работа с органите на реда ще допринесе за обогатяването на знанията и уменията у подрастващото поколение, свързани с правилата за безопасност на движението по пътищата в Република България.