ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ ИЗПЪЛНИ ПЪТУВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

През  настоящата  учебна 2021-2022 година ученици и учители от  ПГТ  „Иван Вазов“, к.к. Слънчев бряг, имаха възможност да работят с партньори от Италия, област Ломбардия – в гр. Кастелето Тичино, по  програма Еразъм +.Училището изпълни пътуване до европейската държава по одобреното проектно предложение.

Темата на проекта – „Здравословно готвене в eвропейските кухни“,  даде възможност на   ученици и учители да се обучават в здравословно приготвяне  както на типични италиански ястия, така  и на гозби, характерни за   други европейски кухни. Участниците в проекта  повишиха уменията си за общуване и работа в мултикултурна среда и изградиха умения  за учене чрез експериментиране, инициативност и творчество.

Работата по проекта  генерира допълнителна възможност за вникване в различните европейски култури, ще създаде инструменти за креативна образователна работа и ще формира динамични, позитивни и толерантни  европейски  граждани.

След завръщането си участниците получиха сертификати Европас, с които могат да практикуват и демонстрират наученото в страните от европейския съюз.

Като част от програмата, групата ученици и учители имаше и възможността да разгледа забележителностите в Милано и околностите.