КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПРЕДЛАГА НАМАЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СПОРТНИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

По предложение на кмета Николай Димитров и ресорните звена в общинска администрация започва процедура по преразглеждане с цел редуциране на таксите за ползване на помещения и зали за спортна и обществена дейност,определени с  Наредба №11 на ОбС Несебър.

Целта е да се стимулират физическата активност и контактите сред гражданите в неактивния сезон и  да се даде възможност за по-качествен социален живот в рамките на общността, при спазване на  мерките срещу разпространение на COVID.

След внимателно разглеждане на действащите по Наредба №11 такси, ще се формулира конкретно предложение за снижаването им, което ще бъде предоставено за разглеждане на сесия на Общинския съвет.

Община Несебър е пряко ангажирана с развитието на гражданските дейности на своята територия и оказва финансова и логистична подкрепа на всяка  общественополезна  инициатива. Тази политика е доказала своята  висока роля при формиране на активно и продуктивно  местно общество с висок дух  и позитивна нагласа.