УЧИЛИЩЕТО В СВЕТИ ВЛАС РЕАЛИЗИРА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ АМБИЦИОЗЕН ПРОЕКТ ЗА РЕНОВИРАНЕ СУТЕРЕНА НА СГРАДАТА СИ

Училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Свети Влас съвместно с THINK FORWARD си постави амбициозната задача да реновира сутерена на сградата си. Заради мащабите, през 2021-ва година бе реализиран първият етап от проекта – вече са факт изследователската лаборатория  и работилницата за аналогово моделиране, които са част от своеобразния научен център, в който се превръща обновяващото се помещение.

Изследователската лаборатория позволява провеждане на учебни занятия по химия, биология, физика и екология. Благодарение на преградна мобилна стена може да се сепарират две отделни класни стаи при необходимост. Лабораторията включва зона за експерименти, оборудвана с амфитеатрално сядане и работен експериментален плот с пространство за съхранение; зона за групова работа и преподаване, оборудвана с интерактивен екран, мобилни работни маси, стена за писане с боя „ескрео“; мек кът за неформални дискусии; хидропонна градина с микро растения.

Работилницата за аналогово моделиране  и за съвременно обучение по информационни технологии се намира в съседство на изследователската лаборатория и създава условия за ръчна изработка на тематични макети, обвързани с научните предмети. Организирана е в две свързани помежду си пространства, които поместват работни маси за групова работа. В периферията на стаята са изнесени зони за съхранение на материали.

Цялостният проект на научния център, разположен в сутерена на училището включва следните функционални зони: изследователска лаборатория, аналогово моделиране, дигитално моделиране, дигитална лаборатория, музикална лаборатория, интерактивен музей на знанието, тоалетни.

С реализиране на мащабния проект за реновиране на сутерена ще се финализира цялостният ремонт на общите части в училището.