ЗАПОЧВА РЕНОВАЦИЯ НА ОТСЕЧКА ОТ ТРОТОАРА ПО „ИВАН ВАЗОВ“

Община Несебър започва ремонтни дейности  на тротоара по улица „Иван Вазов“ от пресечката с „Отец Паисий“ до Здравната къща. През миналата година бе извършена подмяна на тротоарната настилка и бордюрите по дължината на улица „Иван Вазов“ от ъгъла й с ул. „Зорница“ до  заседателната залата на общинския съвет. От ремонтните и дейности се възползваха и доставчиците на интернет и други комуникационни и битови услуги, които подмениха подземната си инфраструктура.

Сега Община Несебър продължава реновацията и  на отсрещния тротоар.

В тази връзка молим гражданите да освободят пътното платно от  паркираните по него автомобили, за да не се възпрепятстват строителните дейности и  да се даде възможност за достъп на тежка техника.

Гражданите могат да оставят своите превозни средства на паркинга на училището или на други места, извън обхвата на ремонтните действия.