ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО В СТАРИЯ ГРАД

Община Несебър получи одобрение за финансиране на проект за основен ремонт на сградата на филиала на СУ“Любен Каравелов“ – стар град. Управителният съвет на Проект „Красива България“ на МТСП, с Решение №1/2022 г., даде зелена светлина за реализацията на плановете на общината за модернизация и саниране училищната постройка.

Проектът включва ремонт на сградата, в която учат 4 паралелки  от  І до ІV клас. Сградата е построена през 1970 г. и в момента не покрива нормативните изисквания за енергийна ефективност и за достъпна среда, поради което реализацията на проекта е от особена важност.

За постигане на изискванията и нормите ще се извърши цялостна топлоизолация на външни стени и подмяна на дограмата. В одобрения технически проект са предвидени: ремонт на стени, покрив и под, полагане на топлоизолация, осигуряване на противопожарна безопасност и достъпна среда, подмяна на ел.табла, ел.захранване и осветление, заземителна и др. инсталации, частично – на ВиК- инсталация, ремонт на отоплителна инсталация и изграждане на климатична инсталация.

Този проект е още една стъпка в осъществяване на приоритетните за общинската политика дейности по модернизация на образователната инфраструктура в общината. Целта на местната власт е да осъществи  мерки по адаптация към съвременните условия за всички учебни заведения на своята територия.