ЗАВЪРШИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТКРИТ ПАРКИНГ В ОБЗОР

Завършиха строително-монтажните работи по проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“, финансиран по Оперативна програма:  Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Обектът, чието изграждане стартира на 1 октомври миналата година, бе  изпълнен според зададените  параметри и  срокове. Той разполага с 36 паркоместа, включително за инвалиди, детска площадка и озеленяване. Изпълнени  са съответните паважни настилки, бордюри, пътни знаци, водопроводни, канализационни, електрически инсталации, осветление и видеонаблюдение. За санитарните нужди на посетителите е инсталирана автоматизирана тоалетна и декоративна външна чешма.

Целта на проекта е да  отговори на нарастващите нужди от разширяване на общинската инфраструктура  в бързо разрастващото се курортно селище, за чието благоустрояване  и  развитие община Несебър продължава да работи. Чрез изпълнението му се постига пряко  насърчаване на социалното благополучие и  развитието на устойчив туризъм чрез  разнообразяване  и разширяване на туристическото предлагане на допълнителни услуги и детски атракциони на   територията на община Несебър.