ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

Несебър е една от 7-те общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Проектът, който Община Несебър  ще изпълнява е „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“ . По него се  предвижда обновяване пространствата на музея, помещаващ се в къщата на Москояни – типична архитектура за Черноморието от късния период на Възраждането и създаване на постоянна изложба чрез иновативни средства.  Целта е  удовлетворяване на потребността от подобряване  на представянето на културното наследство и насърчаване на културното предприемачество в гр. Несебър.

В рамките на проекта ще бъде извършен текущ ремонт на сградата – реставрация и ремонт на врати и прозорци, ремонт на покрив, подове, стени, инсталации, с цел внасяне на качествено подобрение в  експозиционните пространства на музея и разширяването им чрез обновяване на неизползваеми до момента помещения, позволяващи развитието на допълнителни услуги и културни продукти.

Ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи, които ще допринесат за развитие и привличане на нова публика – въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и музейния експонат чрез аудио, видео, виртуална реалност и др.

След ревитализиране на музейните пространства ще бъде създадена постоянна етнографска експозиция, която чрез въведените иновативни технологии ще привлича разнообразна публика.

Предстои подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като одобрения размер е 765 861,96 лв., а срокът за изпълнение на проекта ще е 24 месеца.