ФИЛМ, ПОСВЕТЕН НА БОТЕВ, ВПЕЧАТЛИ 230 УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Най-новият филм, посветен на  Христо Ботев, впечатли 230 ученици от 3-ти и 4-ти клас от всички градове и села в Община Несебър. Кинопрожекцията бе организирана от  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“- Несебър съвместно с Център за култура и образование „Артиум“.

Събитието имаше за цел  да засили родолюбивите чувства у най-малките българчета към един от най-големите революционери и поети на България.

Чрез лентата децата съпреживяха паметни събития  от възрожденската епоха, изпълнена с идеали, въжделения и национално-освободителни борби на жадния за независимост български дух. Силните послания докоснаха децата и те рецитираха заедно с героите от филма стихотворения и бурно ръкопляскаха. Това преживяване успя да затвърди в тях знанията, усвоени в училище и им даде възможност да се запознаят с допълнителни детайли, относно живота и героичното дело на гения Ботев.