КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ОТКРИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС ЗРИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“

Кметът на община Несебър  Николай Димитров откри   национален образователен форум на тема „Подкрепяща среда за деца и ученици със зрителни затруднения“.  Събитието се провежда в Центъра за култура и образование „Артиум“. Организатор е Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  – Бургас, съвместно с РУО – Бургас.

Кметът на Несебър приветства участниците във форума, като подчерта, че общината е една от малкото в страната със социално ориентирана политика и приоритети в областта на образованието. “От години заедно с моя екип се стремим да създаваме, подобряваме и надграждаме материалната и техническа база в тези сфери, за да осигурим качество на предлаганите услуги и среда, която да приобщи деца със специални потребности.“, заяви в словото си градоначалникът.

С кръглата маса се отбелязва и 15-годишнината от създаването на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование.

В събитието са включени над 140 участници, чиято цел е да обменят опит, добри практики и примери за партньорства между учебните заведения за осигуряване на  качествено образование и достъпна среда за всички деца. Това става чрез приобщаване, създаване на усещане за принадлежност и социална среда   за  деца с нужда от интеграция в образователната система и структурите на общността.

Малко преди началото на лекционната част на форума, специален поздрав към участниците поднесоха децата от ДГ „Мечо Пух“- с. Равда.

Община Несебър е сред единиците в страната, провеждащи политики на новаторско отношение към създаване на достъпна образователна среда.  Общинския бюджет ежегодно заделя средства за допълване на делегираните дейности за  развитие на училищните бази,   като се съобразява   със заявените от директорите нужди.