СЪОБЩЕНИЕ

Акция за кръводаряване

По повод публикации във връзка със своеволно разполагане на шезлонги и чадъри на плажа, който се обособи под Южния парк, в близост до Общинския ветроходен клуб,  Община Несебър информира всички заинтересовани лица, че не нито тя, нито Общински съвет са давали под каквато и да е форма разрешение или съгласие за поставяне на плажни принадлежности) и др. на посоченото място.

Община Несебър заявява, че ще бъдат предприети съответните законови процедури за санкциониране на нарушителите.

Морските плажове са територии с особена защита и в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие е предвидена строга административна процедура за разрешаване разполагането на плажни принадлежности, преместваеми обекти и съоръжение.