КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ МОДЕРНИЗИРАНОТО И РЕКОНСТРУИРАНО ПРИСТАНИЩЕ В СТАРИЯ НЕСЕБЪР

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров тържествено преряза лентатата и откри модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър.

Гости на събитието бяха министърът на земеделието и храните Явор Гечев, областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова  и др.

„Изказвам сърдечна признателност към всички, които съдействаха за подготовката и осъществяването на реконструкцията на рибарското пристанище. За реализацията му, с много упорство и последователност, работихме дълги години, извършихме огромен обем работа по проектиране и съгласуване с много министерства, агенции и институции, благодарение на които този важен за нашия град проект бе осъществен. Днес съм горд да оповестя финала на реконструкцията на  пристанището. Този проект, заедно с пречиствателната и претоварната станции и много други,   е част от нашата  дългосрочна политика за устойчиво развитие на общината.“ – каза в приветствието си кметът Димитров.

Министър Явор Гечев  обяви, че това е само началото на съвместната работа на Министерството на земеделието и Община Несебър. „Започва новата програма, която има за цел да надгражда и да утвърждава политиките на изминалия програмен период.“. Поздравления за извършената работа и пожелания за бъдещи успехи отправи и областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова.

Реконструкцията на Северното пристанище е един от социално значимите проекти, изпълнени от местната власт. Финансовата му стойност надхвърля 8 000 000 лева, а перспективите, които Община Несебър е заложила в реализацията му, са свързани с развитието на традиционния за голяма част от местната общност поминък – рибарството.

Финансирането на проекта бе осъществено по „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“ с управляващ орган Министерство на земеделието и храните.

Реализирането на реконструкцията и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър е плод на дванадесетгодишната работа на общинското ръководство и на общинските отдели, ангажирани с проекта. Съдействие за неговото осъществяване оказаха: Министерство на земеделието, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Областна дирекция по безопасност на храните и др., които работиха като един екип за този толкова важен за местните хора и рибарската общност проект.

Обновеното пристанище отговаря на всички европейски норми и е съобразено с изготвената по проекта оценка за въздействие върху културното наследството, съгласно изискванията на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО.

Реализацията на обекта е подчинена приоритетното на опазване на съществуващите в акваторията на града исторически ценности и защитени територии с принадлежност към културното наследство. Съобразно направените предписания Община Несебър осъществи предварителни и по време на реализация на обекта археологически проучвания в акваторията на залива. Извършено бе и почистване на морското дъно от  отпадъци, натрупани в следствие на човешка дейност.

Обновеното пристанище предлага адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност чрез създадената в него защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби. Разширеният пристан дава пространство за домуване на до 121 плавателни съда. Една от важните социално-икономически задачи, изпълнявани от общината чрез този проект, е създаването на рибна борса. За улесняване на прекия контакт между риболовци и потребители са ситуирани поставяеми конструкции за продажба на пресен улов. За рибарите е подсигурено специализирано оборудване за оптимизиране на дейността.

Конкретните позитиви, постигнати чрез проекта, са подобряване на условията, при които уловът се разтоварва, преработва, съхранява и пласира. Друга специфична цел, изпълнена от Община Несебър чрез реализацията му, е повишената конкурентоспособност и жизнеспособност на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и повишаване на безопасността и условията на труд в този традиционен за  Несебър отрасъл. Създадените предпоставки ще стимулират разширяването и развитието на риболовната дейност и повишаване на интереса към най-стария за Несебър поминък – рибарството.

Местната власт продължава да работи за осъвременяване и подобряване на качеството на живот в общността. Община Несебър е разработила няколко проекта, по които  предстои подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони, управлявана от Министерството на земеделието и храните: подготвен е договор за изграждане на еко пътека между с. Кошарица и местност Плазовец; предстои и подписване на договор  за  изграждането  на нова туристическа атракция  на северния бряг в Новия Несебър – Скейт парк.