ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИЗРАБОТИ ВИДЕОМАТЕРИАЛ, ПРОСЛЕДЯВАЩ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „ARHICUP“

По  повод проведена научна експедиция, част от дейностите по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP/,  Община Несебър създаде филм, който  вече е включен в многобройните материали на уеб сайта на проекта https://arhicup.com/.

Документалният филм проследява основни моменти от съвместната работа на международния партньорски екип при сканирането на археологически останки на терен. Дигитализираните обекти, „Базилика Форенсис“ и сграда тип „Домус“, са част от музейния комплекс „Тропеум Траяни“, намиращ се в Румъния, на километри от българската граница. Сканирането се извърши с новозакупеното по проекта 3D мобилно оборудване. Филмът, създаден на три езика – английски, румънски и български език – може да бъде гледан на следния линк     https://arhicup.com/activities/scientific-expeditions/

Проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP/ се изпълнява с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява непременно позицията на ЕС.