ПЪТНАТА МАРКИРОВКА ОКОЛО УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ПЛОЩАДКИТЕ ПО БДП В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ОСВЕЖЕНА И ПОДНОВЕНА

Освежаването и подновяването  на хоризонталната и вертикална пътна маркировка около учебните заведения в община Несебър е извършено. Районите около образователните институции отново бяха с  приоритет, защото натоварването около тях, особено в есенно-зимния сезон, се увеличава многократно. Работата около училищата и детските градини на съставните селища е завършена в срок.

За  осъществяване на националните мерките за активна превенция на пътни инциденти,  всички училища и детските градини в общината разполагат  с учебни площадки, на които децата получават практическо обучение по безопасност на движението. Тези площадки  подлежат на ежегодно освежаване и подновяване и работата по тях е приключила.

Всички мероприятия, свързани с обезопасяване около училищата и детските заведения на територията на Община Несебър, са извършени според разписанията на Закона  за движение по пътищата.