Финална работна среща по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP

 

Състоя се последната работна среща в рамките на проект № BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“/, организирана от Община Несебър с партньорите от Румъния и Молдова.

Работата в онлайн среда започна с преглед на постигнатото, състоянието на дейностите и продължи с обсъждане на плана по приключване на проекта. Интернет порталът, който беше създаден, е вече достъпен на български и английски език. Продължава работата по изготвяне на богатата дигитална археологическа колекция от материали.

Информация за реализация на проектните дейности се публикува периодично на https://arhicup.com/ и страницата на проекта във фейсбук.

Проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ (ARHICUP) стартира на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 30 месеца. Общата му стойност е 566 400 евро, като бюджетът на Община Несебър е 369 080 евро и се изпълнява съвместно с Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния.

 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на ЕС. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява задължително позицията на Европейския съюз.