ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАБОТИ ВЪРХУ ПРОЕКТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА ОТ БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ

Община Несебър стартира подготовката на еко проект по програма за подмяна на стари отоплителни уреди и печките на дърва и въглища с екологични алтернативи. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от битовото отопление. В резултат ще се подобри и  живота на хората в района, и състоянието на околната среда.

За да се повиши качеството на атмосфрения въздух е необходимо да бъдат извадени от употреба старите отоплителни устройства на твърдо гориво и да се предоставят за рециклиране. На тяхно място безвъзмездно се предлагат екологични уреди за отопление като термопомпи, климатици клас А++, котли и камини на дървесна биомаса (пелети, дървесен чипс), включително доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди.

Общината ще стартира информационна кампания за предварително проучване на желаещите лица за подмяна на отоплителните уреди, а за одобрение по проекта могат да кандидатстват и физически,  и юридически лица при определени условия, допълнително посочени.

Проектът за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото  отопление се подготвя по  Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво  по приоритет „Въздух“ се очаква да бъде отворена през първото тримесечие на 2023г.