ОБЩИНА НЕСЕБЪР РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОЩЕ ДВЕ УЧИЛИЩА НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ

В изпълнение на приоритетната си политика в областта на образованиетоОбщина Несебър  подготвя два проекта за модернизация на сградите на две училища на своя територия – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-  Равда, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Св. Влас. В тази връзка вече започна работното проектиране и подготовката на документите, с които ще се кандидатства за  финансиране по процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Срокът за подаване на проектите е до януари 2023 г., а по мярката е допустимо извършване на основен ремонт, основно обновяване, енергийно саниране, подмяна на отопление и обновен цялостен облик отвън и отвътре на сградите.

Целта на двата проекта ще бъде да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и стимулираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

С планираните ремонтни дейности Община Несебър цели да осигури съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.