УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЧЕТИРИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЧАСТВАХА В СЕМИНАР ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учителите от ДГ “ Мечо Пух“ – Равда, съвместно със свои колеги от ДГ „Моряче“ – Несебър, ДГ „Калина Малина“ – Несебър и ДГ „Слънце“ – Слънчв бряг,  взеха участие в дейност, свързана с продължаващата и надграждаща квалификация на педагогическия екип.

В продължение на 32 академични часа лектор Елица Бакалова от „ОРАК ИНЖИНЕРИНГ“ -ЕООД запозна падагозите със съвременни и иновативни подходи за обучение – STEM* и прилагането им в детските заведения. Чрез методите и подходите на STEM обучението, учителите успешно ще подобрят своята дейност и ще получат знания в помощ на мотивацията за учене и качествено обучение в рамките на предучилищното образование. Разработени бяха практически ситуации и примерни план – проекти, които да бъдат практически реализирани.

* В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.