ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА НОВ ЕКО ПРОЕКТ В РАЙОНА НА С. КОШАРИЦА

На пресконференция, състояла се днес в Артиум център, бе представен проектът „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Той е  на обща стойност 210 769 лв. и е с продължителност 12 месеца.

С настоящия проект, Община Несебър има за цел да създаде нова придобивка за населението в рибарската територия – Еко пътека от с. Кошарица до местност Плазовец. Еко пътеката е с обща дължина 4 631 м. и преминава през гориста планинска местност с отлични рекреационни качества. От най-високата точка в района се открива уникална природна гледка – планина и море, като на място ще бъде ситуирана площадка с монтиран на нея панорамен далекоглед. Ще бъдат оформени кътове с места за сядане и отмора тип „хамак“ и тип „пънче“. По трасето на еко пътеката ще бъде реконструирана стара съществуваща чешма, а около нея ще има разположени кътове с места за почивка. По цялата дължина на еко пътеката ще бъдат разположени енергоспестяващи соларни осветителни тела – общо 106 бр.,ще бъдат  поставени и кошчета за отпадъци. В началото на трасето на пътеката ще бъде поставена указателна табела.