ОУ ” ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“- СЕЛО ОРИЗАРЕ ПРОВЕДЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

В Основно училище ”Георги Стойков Раковски“ – село Оризаре, се проведе образователно мероприятие на тема: „Математиката лесна и интересна“ по Национална Програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Мероприятието се проведе под ръководството  преподавателя на г-жа И. Иванова.

Ученици от VI и VII клас представиха на ученици от IV, V, VI, VII начините  да се рисува с координати, да се изработят  геометрични тела, с които може да се подготви коледна украса, танграм. Чрез представените по атрактивен и забавен начин математически задачи, учениците въведоха своите връстници в красивия свят на математиката.

Включените в задачите елементи от всекидневието, спомогнаха за засилването на интереса на учениците към математиката. Участниците развиваха логическо мислене и прилагаха нестандартни подходи.

Децата постигнаха  основната цел на мероприятието, а именно запалване на интерес  към математиката.

По същата програма в училището се проведе образователно мероприятие на тема ,,Учим се да избягваме опасности’’ под ръководството на г-жа П. Петрова.

Учениците от начален етап демонстрираха как се  избягват множество опасности – първокласниците  показаха кои са рисковете у дома и в училище; второкласниците  демонстрираха предпазване от различните природни бедствия, след което припомниха, че няма нищо по-важно от приятелството. Учениците от трети клас  наблегнаха на това колко лош съветник е страхът, а четвъртокласниците  напомниха колко е важно да се  спазват правилата за движение при зимни условия. Най-големите ученици, които взеха участие в мероприятието – шестокласниците,  дадоха ценни съвети за това как да бъдем да избягваме рисковете  безопасност в интернет пространството.

Мероприятието завърши с приветствие от г-жа Паунка Стоева – директор на училището, която даде ценен съвет на учениците – ,,Бъдете все така активни и предпазливи!“.