ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. РАВДА

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Равда се състоя представителна изява на клубовете за занимания по интереси „Театрална школа“ с ръководител г-жа Татяна Божинова и „ Млад творец“ с ръководител г-жа Недка Момчилова.

Участниците от двата клуба представиха театралната пиеса „Коледа е!“, чрез която пресъздадоха обичаите  и традициите на светлите празници.

Гости на представлението бяха техните родители, съученици и учители.

Клубовете по интереси към училището създават атмосфера, в която децата творят, развиват своето въображение. Там те обогатяват речта си, придобиват обща театрална култура и имат възможност за изява на сцена. Запознават се с различни видове материали и техники за изработване на картички, картинки и предмети за украса, посветени на различни празници и обичаи. Съвместната дейност е предпоставка за придобиване на социален опит и работа  в екип.