СЪБИТИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА, СЕ СЪСТОЯ В УЧИЛИЩЕТО В КОШАРИЦА

Събитие на тема: „Правила за толерантност! Различни заедно!“ се състоя в ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Кошарица. То бе  организирано с ученици от 1 – 7 клас, а водещ срещата бе представител на МКБППМН към Община Несебър. Целта на проявата бе  децата да осмислят какво е толерантност, защо е важна тя в отношението ни с другите и към света около нас.

С помощта на беседа, дискусия, тематична  презентация и проекти, учениците сами стигат до извода, че за да живеем в един по-добър свят, трябва с готовност да приемаме чувства, навици или вярвания, които са различни от нашите собствени. Децата научиха, че за да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.