ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ“ ПОКАЗАХА КАКВО Е ПРАВИЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ

В продължение на няколко дни децата от ДГ „Слънце“ показаха, че са изградили представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. Състезателните игри, които проиграха отделните групи малчугани, бяха наситени с висока концентрация на вниманието им и емоционален заряд.

Децата представиха своите познания, умения и готовност за спазване на правилата за безопасно придвижване по маршрут в практическа ситуация.

Те показаха, че различават улично платно, тротоар, видове пътни знаци, както и че разбират светлинната сигнализация на светофара. Възпитаниците на ДГ „Слънце“  демонстрираха, че умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация.