ПРЕДСТОИ ЗАСАЖДАНЕ НА НОВИ РАСТЕНИЯ В Ж.К „МЛАДОСТ“ В НЕСЕБЪР

Ремонтът и облагородяването на инфраструктурата в ж.к „Младост“ в Несебър продължават. Дейностите включват подновяване на дървесната и храстова растителност в зелените площи в комплекса и естетическо оформяне на междусградните пространства.

За целта, след експертна преценка относно състоянието на растиенията, за някои от тях бе предписана санитарна сеч. На тяхното място ще бъдат засадени нови дървета от подходящи на нашите природни условия и географски ширини видове. За тази си дейност Oбщинскo предприятие БКСО се снабдява с растения с височина не по-малка от 1,50 метра и обиколка на стъблото  над 6 сантиметра.

Подборът и подредбата на растенията се извършва от специалисти, така, че да бъдат спазени правилата на парковата и ландшафтна архитектура.

Припомняме, че през миналата година на територията на общината бяха засадени над 1700 дървета от 15  различни вида.

Обогатяването и поддръжката на високостъблената и средностъблена растителност в публичните пространства е част от общинската политика за подобряване и естетизиране на общата визия на селищните и извънселищни райони на общината. Грижата за дърветата, храстите и цветята в зелените площи и крайпътните пространства е една от постоянните дейности, свързани с приветливата визия на община Несебър.