ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ИЗИСКАЛА И ПРЕДОСТАВЯ ОТГОВОРА НА „ДИ ЕС БУС“ ОТНОСНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ КАРТИ

Във връзка с възникналите в електронното пространство дискусии относно ангажимента на Община Несебър към публичността върху сключен между нея и търговското дружество „Ди ЕС Бус“ ЕООД договор с № 98/10.04.2020 год. с предмет: извършване на обществен превоз на пътници съобщаваме, че сме изискали писмени разяснения за цената и ценообразуването на ученическите карти, издавани по маршрутни разписания от градските, вътрешнообщинските и междуселищните автобусни линии още на 03.02.2023 г.

Предоставяме на Вашето внимание отговора на фирмата, разясняващ механизмите на ценообразуване след обнародваното ПМС № 10 от 25.01.2023 год. за изменение и допълнение на нормативни
актове на  Министерския съвет и конкретно на Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани

Виж тук

 

Община Несебър действа изцяло в съответствие с политиката за  прозрачност в дейността си и, съгласно Закона за обществените поръчки, е представила в официалния си сайт http://www.nessebar.bg/, в раздел „Профил на купувача“, етапите на всяка процедура, по която е възложител до м. юни 2020 г. След този месец на упоменатата година данните се предоставят на Автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, поддържана  от Агенция по обществените поръчки-  https://app.eop.bg/today.

Информацията, касаещи договора с „Ди Ес Бус“ ЕООД и съпътстващите го по етапите на процедурата по възлагане документи, се намира на http://www.nessebar.bg/ – раздел Икономика, падащо меню: Профил на купувача: https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspxНомер на поръчка 00126-2020-0001 с дата 13.01.2020г. / на страница 4/.

Община Несебър действа изцяло в съответствие със законите. Прозрачността в работата й и високото ниво на комуникация са в основата на пълноценните отношения на институцията с гражданите, които тя представлява. Всяка информация по Закона за обществените поръчки е публична и достъпна и е обявена на сайта http://www.nessebar.bg/,  за да може гражданите да се информират по въпросите, касаещ дейността на общината.