ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТ ПО ПРОГРАМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОДМЯНА НА ТОПЛОУРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ

Министерството на околната среда и водите определи Община Несебър за допустим бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, по мярката, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината.

В тази връзка Община Несебър започна разработването на проект по цитираната мярка, чието работно заглавие е „За по-чист въздух”. Определената стойност на проекта е до 9,27 милиона лева, а срокът за изпълнение – 65 месеца, 60 от които са за физическо изпълнение. С проекта Община Несебър ще кандидатства през 2023 г.

Мярката е насочена само към домакинства, които се отопляват на твърдо гориво – дърва и/или въглища. Основна дейност е подмяната на топлоуредите на твърдо гориво с алтернативни топлоуреди по избор на домакинствата: термопомпи; климатици клас А++; котли и камини на пелети или дървен чипс. Новите екологични и енергоспестяващи уреди ще бъдат безплатни за домакинствата. Топлоуредите на твърдо гориво ще бъдат предадени за рециклиране в рамките на проекта. За подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични ще могат да кандидатстват домакинства от всички населени места на територията на община Несебър.

Първата крачка за разработване на проектното предложение на Община Несебър е социологическо проучване на нагласите на жителите на общината за подмяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи. Социологическото проучване вече е възложено и се извършва сред 600 домакинства от „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и ще послужат за определяне параметрите на проекта при разработването му.

За получаване на още по-широка картина на нагласите в община Несебър гражданите, които имат интерес към подмяна на уредите си на твърдо гориво с посочените по-горе алтернативни, следва да попълнят Предварително заявление за намерение. Бланката може да бъде получена на хартиен носител в Центъра за обслужване на гражданите при Община Несебър,  по кметствата в населените места на общината или  на следния линк:

Виж тук – Предварително заявление

Попълненото заявление се подава в центъра за административно и информационно обслужване при Община Несебър на адрес гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, по кметствата в населените места на общината или по електронен път на адрес: enpp@nesebar.bg