СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА „МОРСКА КЛАСНА СТАЯ“ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в общината – СУ „Любен Каравелов“.  Проектът предвижда изграждане и оборудване на  „Морска класна стая“, а непосредствено до нея  създаване на Зона за отдих, разположени в двора на образователното заведение. В част от коридора на първия етаж от сградата на СУ „Любен Каравелов“ ще бъде обособен Информационен център за Черно море, предназначен за учениците от начален етап и за групите от целодневна форма на обучение.

Образователният еко кът, позициониран в двора, ще осигури условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата, както и за повишаване на познанията им в областта на рибарството. Предвижда се провеждането на изнесено обучение за морските видове от района, на което ще бъдат поканени гост-лектори от местната рибарска общност.

Откритата класна стая ще даде възможност още в най-ранна възраст учениците да имат досег с местните морски видове, за което ще се провеждат регулярни обучения в зависимост от сезонното наличие на рибните ресурси. Учениците ще получат знания за устойчивия риболовен туризъм в нашия район. Придобитите знания от децата ще са основа за израстването на подготвени местни предприемачи, възпитани да ценят, опазват и представят привлекателността на рибарството.

Обновяването на образователната инфраструктура е по проект „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ по Програма за морско дело и рибарство.

 Характеристики на трите зони

·        Открита „Морска класна стая“ – включва всички необходими условия за провеждане на образователен процес на открито – маси с пейки, учебна дъска, къщички за книги и др.

·        Зона за отдих –  непосредствено до „Морската класна стая“. В нея ще са разположени пейки и подходящи спортни съоръжения. Зоната ще осигури възможност на учениците да прекарват част от свободното си време.

·        Информационен център за Черно море – намиращ се в източния коридор на сградата на училището. Образователният кът ще даде възможност на учениците да представят тематични изложби – рисунки, макети, експозиции, проекти и др. Планирано е и обособяването на видео център, предназначен за гледане на тематични филми и презентации.