ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ НА КРАЙБРЕЖНАТА АЛЕЯ В ОБЗОР

Кметът на община Несебър Николай Димитров извърши оглед на първоначалните дейности от втория етап на ремонта на крайбрежната алея с канализационен колектор Ф 500 в Обзор.

Премахната е  алейната настилка и започват изкопни работи.

Предстои  премахване на предвидените за реконструкция компрометирани участъци от старата подпорна стена и подготовка за строителство на нова.

Ремонтът на алеята, под която е ситуирано значимо за Обзор ВиК съоръжение, се състои основно в подмяна на засегнати в следствие на природни процеси и човешка дейност участъци от канализационния колектор Ф500, отвеждащ отпадните води на града.

Новата подпорна стена ще се изгради на място на премахнатата, така, че основните параметри на алеята ще се запазят.

Новоизградената пешеходна зона ще бъде изпълнена с покритие от бетонен паваж, ще се монтира ново алейно осветление и нов предпазен парапет по дължина на участъка.

Алеята е предназначена за пешеходно движение. Достъп до нея се осигурява и за автомобили със специален режим /линейка, пожарна и др./.

Ремонтът се изпълнява за сметка на общинския бюджет.