КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР И МИНИСТЪРЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА

Кметът на  Несебър Николай Димитров,  министърът  на регионалното развитие и благоустройството  Иван Шишков и зам.-министърът Николай Шушков проведоха  работна среща, на която бяха обсъдени текущите строителни проекти  и бъдещите планове за развитие  и благоустрояване на селищата в община Несебър.

Обсъдени бяха актуалните въпроси, свързани с  брегоукрепването на крайбрежната зона Равда – Несебър, строителството на   панорамна пешеходна алея между двете населени места и възможностите за финансиране на цялостните дейности по обекта.

Друг важен въпрос,  който кметът и министърът дискутираха,  бе  планът за „Реконструкция на път от ОПС – Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р.Хаджийска) до път ІІІ-9061” (Оризаре – Сл. Бряг ) и възможността за актуване  на част от трасето от  държавна  в общинска собственост.

Николай Димитров припомни, че Общината вече има издадено строително разрешение за укрепване на  свлачището над ул. Младежка” в Обзор и очаква  финансиране от МРРБ.

Кметът  Димитров запозна министъра с дейностите по процедиране на  плана за регулация на жилищна зона „Южен плаж“ -гр. Обзор, чрез който  ще се  постигне разширяване  на територията на града в южна посока. Градоначалникът подчерта, че чрез бъдещото развитие на строителните инициативи в този район се очаква постигне на значителен растеж в местната икономика чрез ръст на преките инвестиции в строителството, раздвижване на пазара на труда,  значително увеличение в  стокооборота и обемът в търсенето на услуги, предлагани от местните търговци.