ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ОУ“ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. РАВДА

През месец май в ОУ“ Св. св. Кирил и Методий“  -с. Равда  се проведоха няколко открити уроци в начален и прогимназиален етап, които са част от вътрешноучилищната квалификация на педагогическите специалисти и са предпоставка за повишаване на компетентностите им. Стартът бе даден с  „Гости от Азия“ в VI клас – урок по география с ръководител Димитринка Пинкова. В него по атрактивен начин – чрез ролева игра и презентации, учениците представиха знанията си за континента.

Най- малките възпитаници на училището с класен ръководител Веселина Костадинова се представиха с открит урок по български език на тема „Правопис“. Минали през периода на ограмотяване, първокласниците показаха знания чрез активно участие. Те демонстрираха и отлични умения при работа с електронни ресурси.

Проведен бе и интердисциплинарен урок по английски език с ръководител Весела Великова и физика с ръководител Севдалина Мъсарлиева. Участваха ученици от II и VII клас. Темата бе „Годишни сезони“. Застъпена беше приемствеността между класовете. По-големите ученици представиха на по- малките закономерности в природата при смяна на сезоните, а по- малките от своя страна презентираха знанията си за сезоните на английски език, изпълняваха упражнения на  таблет и поздравиха с песен на английски език.

Откритите уроци дават възможност да се представи най-доброто от методическата подготовка на учителя, педагогическата стойност на преподавания материал и неговата устойчивост. Чрез тях учениците показват най-доброто от себе си, мотивирани са да се развиват и да постигат високи резултати.   Полезни са и за родителите, които присъстваха на част от уроците, като по- този начин се запознават от близо и стават съпричастни към училищния живот.