СРЕЩА НА ТЕМА „ТРАФИК НА ХОРА“ СЕ СЪСТОЯ С УЧЕНИЦИ ОТ ДЕВЕТИ КЛАС В ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Среща на тема „Трафик на хора“  се състоя с ученици от  девети клас в ПГТ „Иван Вазов“  – Слънчев бряг. Тя бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър.

Под формата на дискусия, с много примери и клипове бяха обяснени основните причини за трафика на хора. Разгледани бяха опасностите и рисковете за попадане в „мрежата“ на трафиканти. Учениците разбраха за механизма за включване в трафика и превантивните мерки за предпазване от тази опасност.

От представената презентация и тематичен филм, деветокласниците си направиха изводи за размера на това явление, което представлява сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности.

Целта на  превантивните кампании, организирани от МКБППМН, е да се заостри и насочи вниманието на младите хора към рискове от измама и въвличане в трафик и експлоатация.