ПО ПОВОД 40-ТАТА ГОДИШНИНА НА НЕСЕБЪР В ЮНЕСКО БЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ГРАДА

По повод 40-тата годишнина от вписването на Несебър в Списъка със световни културни  ценности на ЮНЕСКО, Артиум  център бе  домакин на  инициатива, представяща постигнатите резултати при работата по проект „Месамбрия – дигитално представяне на недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“. Той се осъществява  от Центъра за реставрация на художествени ценности в партньорство с Община Несебър и Софийски университет „Климент Охридски“ и е финансиран от Национален фонд „Култура“. Проектът   е насочен към повишаване на качеството на представяне на Несебър в публичното пространство  чрез  възможностите, които съвременните технологии предоставят.

Срещата имаше за задача да инициира дискусия между образователните, културните и административните среди, представлявани от присъстващите на събитието ученици и учители от СУ „Любен Каравелов“, служители в община Несебър и деятели на академичната общност на Софийски университет.

Богатството на града е презентирано в  дигиталната платформа „Месамбрия –  недвижимото културно наследство на Старинен град Несебър“ чрез архивни и съвременни снимки и проучвания. Това е първото направление, застъпено в проекта. Второто направление е насочено към работата с младежките публики, като най-активен ползвател на дигитализирана информация. Неговата цел е установяване на степента на познаване и възприемане на културното наследство от учениците, като за осъществяването на тази дейност са проведени анкети, а резултатите от проучването ще бъдат предложени за основа  за разработването на образователни програми.

 „Тези дни се навършват 40 години от вписването на Несебър в листата с обекти от общочовешко значение на ЮНЕСКО и вече е  време  да приложим  нов подход  в дългосрочната политика за опазван на съкровищата на нашия град. Време е, чрез устойчиви образователни методи, да приобщим децата, да им покажем, че съкровищата на Несебър са част от тяхното семейно богатство, което трябва да бъде съхранено не само защото е източник на благосъстояние, но най-вече защото те – нашите деца, трябва да се идентифицират с него и да  го разпознават и определят като част от  личното си  наследство.“ – коментира кметът на Несебър Николай Димитров.