ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

Община Несебър ще бъде водещ партньор на проектите за саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост . Първата покана за набиране на проекти се очаква да бъде обявена през този месец , със срок на кандидатстване до месец февруари 2023г. Община Несебър ще подпише партньорско споразумение с регистрирано сдружение на етажната собственост за кандидатстване и изпълнение […]

Read More

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че указанията за кандидатстване по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е част от Плана за възстановяване и устойчивост е на етап „публично обсъждане“. Съгласно тези документи, техническото и енергийното обследване на сградите са изцяло ангажимент на сдруженията на собствениците. Без тези две обследвания общината не може да подаде проект за кандидатстване от […]

Read More