ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛНА ФОНДАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИЗРАБОТВАТ ПРОЕКТ ЗА УСТОЙЧИВА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРНОМОРСКАТА КЪЩА

В музей „Старинен Несебър“ кметът на общината Николай Димитров се срещна д-р Георги Георгиев –ръководител на международния екип по проект за заснемане и изработване на проект за устойчива реставрация и ресоциализация на Черноморската къща, типични примери за която са множество обекти както в Несебър, така и в други градове по крайбрежието на България и Турция. Г-н Георгиев работи в Мюнхен и е създател и координатор на множество международни проекти в областта на приложната наука – реставрация, градоустройство, нови технологии, интелигентни сгради и градове.

Проектът се финансира от Германската федерална фондация за опазване на околната среда.

Сградата на Етнографския музей в Стария град, по която екипът ще работи в идните две години, е един от най-ярките примери за черноморска къща, затова тя е избрана за референтна по проекта.

Той започна на 1 септември тази година, като екипът на г-н Георгиев работи с професор Николай Тулешков- всепризнат експерт в областта на опазването на исторически сгради и с други експерти от Германия и България в сътрудничество с „Фраунхофер институт“ – най-голямата институция за приложна наука в Европа.

Ще се работи по проект за художествената реставрация на сградата и строителната й физика, като най-важният въпрос ще бъде как по най-добър начин да се опази структурата, конструкцията, материалите. Това ще се извършва и с помощта на най-нови технологии от цяла Европа. В момента проектът е активен и в идните две години ще се пристъпи към обследване на различни части от сградата, за да се провери доколко са автентични, каква е нуждата от реставрационни дейности и др. Важна роля в концепцията ще има изследването за възможността за приложението на технологията TYPHABOARD със създател арх. Вернер Тойеркорн, чието евентуално производство в Несебър би донесло допълнителни дълготрайни положителни икономически и екологични ефекти за общината и региона.

Целта е сградата на Етнографския музей да стане пример за всички сгради от черноморски тип.

По време на срещата кметът Димитров благодари на госта и изрази надежда, че изградените отношения на сътрудничество между Община Несебър и екипа на д-р Георгиев ще доведат до ползотворни решения и ще са добър пример за съвместни действия за опазване на културното наследство на Несебър.

След края на обследването и оформянето на проекта за реставрация, които ще се осъществят с помощта на екипа на г-н Георгиев и „Фраунхофер институт“, ще се търсят съответните начини за финансиране на фактическите реставрационни дейности.