НЕСЕБЪР Е НА ТРЕТО МЯСТО ПО ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Основна причина за това е осигуряването на редица социални придобивки и инвестирането на средства за повишаване стандарта на живот във всички населени места.

Ако до този момент Община Несебър се нареждаше сред най-добрите и обичани дестинаци за почивка и отдих, то през последните години е и сред най-желаните места за живеене в страната. Това става ясно от изчисления на БТА при съпоставяне на данни на Националния регистър на населените места на НСИ към 31 декември 2011 г. и същата дата на миналата година, според което жителите на градовете Несебър, Свети Влас и Обзор са се увеличили.

Интересен факт е, че след София и Пловдив, Несебър заема третото място сред населените места с най-сериозно нарастване на населението. Жителите на морския град са с 3549 души повече и вече са 14 080. С над 1000 души нараства и друг град в общината – Свети Влас, където регистрираните са с 1364 повече. Обзор се е увеличил с 247 жители.

Привлекателността на Община Несебър, като място за живеене, се дължи не само на географското й разположение и климатични особености, но и на ред придобивки, на които хората се радват. От над 12 години местната власт издига своята социална политика в приоритет: осигуряват се средства за нормалното функциониране на пенсионерски клубове, спортни клубове, читалища, за еднократни помощи за новородено дете в размер на 2000 лв., за помощи за двойки с репродуктивни проблеми, също в размер на 2000 лв, и еднократни финансови помощи; дофинансират се детски градини и училища; предоставя се разнообразна, прясна, топла и питателна храна от Детската млечна кухня, както и от Домашния социален патронаж на достъпна цена; осигуряват се намаления за учащи и пенсионери при ползване на общински транспорт; заделят се средства за висококвалифицирано лечение на жители на общината, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност, подпомагат се деца с изявени дарби.

Община Несебър инвестира средства в подобряване на жизнената среда, транспортната, образователната, спортната и здравна инфраструктура. Осъществени са проекти, свързани с повишаване на екологичните стандарти, с подобряване енергийната ефективност на обществени сгради, облагородяване на градската и парковата среда, построени са улици, сгради с различни обществени функции, реновирани са обекти с обществена значимост.

Сред приоритетите в работата на местната власт е всички селища да са привлекателни и уредени, получавайки средства от общинския бюджет на базата на предложения, подадени от кметовете по места за приоритетни обекти.

В създадените устойчиви тенденции на прогрес и развитие в Община Несебър са „вградени“ часове, дни, месеци и години полезен труд и са резултат от последователност в работния процес, правилно поставени цели, издигане на обществения интерес пред личния, иновативни решения и мисъл за следващите поколения.
Присъствието на градовете Несебър, Свети Влас и Обзор сред тези с нарастващо население, според горепосочената справка, безспорно е признание за дългогодишно продуктивно и далновидно управление , благодарение на което се постига добър стандарт на живот, подходяща бизнес среда и просперитет на жителите на Общината.