СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ открива преброителен пункт в Центъра за административно и информационно обслужване, офис 2.

В преброителния пункт до 08.10.2021г. всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да попълни хартиена анкетна карта с помощта на експерт.