Уважаема г-жо директор на Средно училище „Любен Каравелов” – Несебър,

Уважаеми учители,

служители и ученици,

 

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по повод 140-тата годишнина от създаването на  училище СУ „Любен Каравелов“ в нашия град! В този тържествен ден искам да изразя своето уважение и признателност към труда, високия професионализъм и всеотдайността на учителите,  благодарение на които израстват поколения достойни граждани на нашата община.

Образователното заведение, съществуващо повече от век в Несебър, е изградено с желанието и усилията на ръководството на училището и педагозите, приели СУ „Любен Каравелов“ за своя житейска съдба. Именно отдадеността на каузата да се надгради постигнатото с постоянство, търпение и любов  превръщат храма на познанието в съвременен образователен център – място, където учащите, чрез получените знания и умения, ще могат да направят самостоятелен и верен избор за своята бъдеща реализация.

Искрено съм удовлетворен, че през последните години направихме значинелни подобрения в СУ „Любен Каравелов“: базата е разширена през   2017-та година  с изграждане на пристройка с 4 класни стаи за целодневно обучение, а през 2019-та година чрез мащабна реконструкция и обновление  образователното заведение се превърна в едно от най-красивите и модерни училища в България, съобразено със всички съвременни изисквания за ефективност, функционалност и комфорт.  Работата по модернизацията   продължава  – предвиждаме по програма „Красива България“  да обновим и филиала на образователното заведение в Стария Несебър.

Община Несебър ще продължи да работи за усъвършенстване на образователната инфраструктура, ще продължи да стимулира усърдието и таланта на учениците и професионализма на учителите.

В този празничен ден пожелавам здраве, вдъхновение, воля, ентусиазъм и повече успехи на целия учителски колектив и на учениците!

Пожелавам Ви и занапред да запазите оня дух, благодарение на който училището в Несебър е просъществувало 140 години!

 

Честит празник!