Община Несебър представи проекта за намаляване на отпадъците в морето

В  Артиум център днес се състоя пресконференция за представяне на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.

Присъстващите представители на заинтересованите страни и широка общественост бяха запознати с основните цели на проекта и планираните дейности. Отчетени бяха резултатите от вече проведената първоначална дейност – детайлно проучване с използване на комплекс морски геофизични методи и орто-фото заснемане с дрон в акваторията около полуострова на Несебър, чрез която на дъното се откриха над 1160 гуми, 147 бр. бетон/мъртва котва и над 120 други обекти – железа, кофи и т.н. Всички идентифицирани обекти са нанесени на карта с точните им координати. Те ще бъдат премахнати чрез предстоящите по проекта кампании по почистване на морското дъно. След приключване на първия етап на почистването ще се проведе второ дистанционно изследване, което ще оцени постигнатите резултати. При необходимост ще се извърши повторна кампания за почистване, ако се открият още отпадъчни предмети, които все още лежат на морското дъно.

След като екипът, работещ по проекта очерта основните му параметри, се проведе и първата дейност от предвидената кампания за повишаване на осведомеността във връзка с проблемите на морските отпадъци – среща -дебат, водена от д-р Найден Прахов – директор на „Център за подводна археология“.

Срокът за изпълнение на проекта е до 26.08.2022 г., а стойността му е 158 855,58 лв., като средствата са осигурени под формата на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г.