ИЗЛОЖБА, КНИГА И ФИЛМ, ФОКУСИРАЩИ ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ НЕСЕБЪР, ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ДНЕС В АРТИУМ ЦЕНТЪР

В Артиум център в Новия град днес,  29 ноември, от 17 часа ще бъдат представени изложба, книга и филм, които целят да популяризират културно-историческото наследство, традиции, обичаи и поминък на територията на община Несебър чрез аудиовизуално изкуство, да представят неразказани истории на местни рибари, уредници на музеи и църковни деятели за скритите богатства на красивия, морски античен град.  

Събитието се организира от Фондация „АртМедияЗона“. То е по  проект „Популяризиране на културно-историческото наследство, традиции, обичаи и поминък на територията на община Несебър чрез аудиовизуално изкуство“, финансиран от програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.112 – Мярка 3.2 „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.