ДОПЪЛНИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространение на COVID-19 Община Несебър съобщава, че се спира достъпът на външни лица в сградите на общината, като документооборотът ще става  чрез гишетата на центровете за административно обслужване, включително в офиса на „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, находящ се в Несебър на ул. “Струма“ 6. За да не се допуска струпване на […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Във връзка с разпространяването на заболяванията, причинени от COVID-19 и обявените на правителствено ниво противоепидемични мерки, Община  Несебър предприема следните действия: – Преустановява се провеждането на културни мероприятия и се отменят събитията от културните календари на общината и народните читалища на територията й. Преустановяват се всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви в училища, читалища, културни институции и др. Преустановяват се […]

Read More

ДНЕС В НЕСЕБЪР СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Общински временен щаб, сформиран със заповед на кмета на Несебър Николай Димитров, днес проведе заседание за организация и координиране дейностите и мерките срещу разпространението на заболяването корона вирус COVID-19 на територията на общината. В състава на щаба са включени директори на дирекции и началници на отдели на различни общински звена, медицински лица, полицейски служители и др., които са натоварени да […]

Read More