Етажна собственост

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Кабинет 65, етаж VІ  Телефон        Електронна поща 
Главен експерт   0554 / 2 93 49  2 93 71    d.h.grozeva@abv.bg 
         


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, офис №2, гише 1, 0554 29381

Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост (изтегли)

Книга на етажната собственост (изтегли)


Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (изтегли)

В помощ на етажните собственици - социална мрежа за съседи

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/72232

Приемане на Уведомления па чл.46 б от Закона за управление на етажната собственост

Необходими документи:
Уведомление по образец, ИЗТЕГЛИ ТУК!
Копие от протокол от Общото събрание на етажната собственост, заверено от председателя  на Управителния съвет на етажната собственост /управителя/ вярно с оригинала.

Заплащане: услугата е безплатна.

Нормативно основание: Закон за управление на етажната собственост – чл.46 буква б

Издаване на заверени копия от Протокол от Общото събрание на етажната собственост и приложения към тях

Необходими документи:
Заявление по образец, ИЗТЕГЛИ ТУК!
Документ за собственост – копие.

Заплащане: 15 работни дни: 3.00 лв. на страница;
При техническа възможност, уговорена предварително:

  1. 5 раб. дни - 4.50 лв. на страница;
  2. В рамките на раб. ден - 6.00 лв. на страница

Нормативно основание: Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Несебър – чл. 118