1. Къде мога да паркирам? Кои са зоните за платено кратковременно паркиране?

ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ, цена за автомобили: престой до 4 часа – 2,00 лв. на час; престой над 4 часа до 24 часа – 8,00 лева на денонощие. Цена за автобуси: за престой до 4 часа – 5,00 лв. на час; за престой над 4 часа до 24 часа – 20,00 лв. на денонощие.

град Несебър – стара част: Паркинг „Север – голям” и паркинг „Крайбрежна алея – юг“. Паркинг „Север – малък” и паркинг „Морска гара” са с абонамент.

град Несебър – нова част:

Паркинг „Вятърна мелница” – и за репатрирани МПС 0893505202– работи целогодишно,  паркинг „Яхтено пристанище” и паркинг „Пощата“.

Паркинг „Училище „Любен Каравелов” е с абонамент.

Безплатни паркинги: в жк „Черно море“ и пред Градски стадион;

к.к. Слънчев бряг, зона запад – Паркинг „Млечен бар” и за репатрирани МПС, само от зона запад – 0893505208. За територията на зона „изток“ на кк Слънчев бряг трябва да се обърнете към „Слънчев бряг“ АД, info@sunnybeachbg.net, 0554 22510.

гр. Обзор: Паркинг „Ореха” на ул. „Първомайска“ №2 и за репатрирани МПС – 0894455197, паркинг „Хелиос бийч“ на ул. „Черноморска“, паркинг „Дуков“ на ул. „Рибарска“ и паркинг пред Кметството на ул. „Иван Вазов“ №2.

Паркинг „Стадиона”, Паркинг до „Детска градина”, Паркинг „Градски парк”, Паркинг на ул. „Трети март”, Паркинг кв. „Север” са с абонамент.

гр. Свети Влас: Паркинг на ул. „Цар Симеон” (до детската градина) и за репатрирани МПС – 088893303729; Паркинг „Централен плаж”.

За освобождаване на репатрирано МПС се заплаща 50,00 лв. + престой в наказателен паркинг – 2,00 лв. на час.

Места за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина: гр. Несебър – стара част – паркинг „Север – голям”; гр. Несебър – нова част – паркинг „Вятърна мелница”.

Лицензирани товарни таксита и товарни автомобили могат да се наемат от терена срещу склад „Биляна” на входа на гр. Несебър, кв. „Стадиона“.

ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ:

 • от 01.06 до 30.09 – за всички дни от седмицата между 09.00 ч. и 20.00 ч.
 • от 01.10 до 31.05 – от понеделник до петък, без официалните празници, между 08.00 ч. и 17.00 ч.

цената е 1,20 лв. на час (допустим престой – до 3 часа) в гр. Несебър:

– ул. „Любен Каравелов“, зоната заключена от кръстовището с ул. „Еделвайс“ до кръстовището с ул. „Отец Паисий“;

– ул. „Иван Вазов“, зоната  заключена  от  кръстовището с ул. „Отец Паисий“ /зала Мелсас / до кръстовището с ул. „Христо Кудев“;

– ул. „Морска“ (улицата между Градски парк и хотел „Виго“).

 1. Трябва ли да подавам справка-декларация за туристически данък?

Лицата, извършващи хотелиерство в категоризирани/регистрирани места за настаняване са длъжни ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките, да подадат в Община Несебър декларация по образец.

Месечните справки декларации за реализирани нощувки могат да се подадат по един от следните начини:

– на e mail: turistdanak@nesebar.bgСправките – декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат, сканирани в PDF формат.

– чрез Български пощи или куриерска услуга на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10;

– в Центъра за административно обслужване.

 1. Къде се намира Центърът за административно обслужване?

гр. Несебър,  ул. „Еделвайс“ № 10, разполага с два офиса.

https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80+%D1%83%D0%BB.%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81+10

Работно време с граждани от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа. Касите приключват работа в 16.00 часа.

Гражданите и гостите на гр. Обзор ползват фронт-офис в Кметство Обзор: ул. „Иван Вазов“ №2, 0556 35100, kmetstvo_obzor@abv.bg.
Повече информация може да прочетете тук: http://www.nessebar.bg/caio.html

 1. Как мога да заплатя за услуга, предоставяна от Община Несебър?

Как мога да заплатя данъчни и други задължения към общината?

Основание за плащане: вид на услугата или входящ номер.

 • Чрез интернет страницата на Община Несебър, раздел „Е-услуги“: http://www.nessebar.bg/eservices.html, чрез: а) ЕГН/БУЛСТАТ + входящ номер от общината; б) ПИК към НАП; в) квалифициран електронен подпис.
 • В касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна – с ЕГН/БУЛСТАТ.
 • През интернет системата ИПЕЙ – с ЕГН/БУЛСТАТ.
 • На касите в Центъра за административно и информационно обслужване в брой или чрез ПОС- терминал.
 1. Предлагат ли се електронни административни услуги и по какъв начин?
 • Ако притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП) Вие може да използвате Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services. Следвайте описаните указанията. Необходимо е да си направите регистрация в Системата на сигурно електронно връчване – безплатно, бързо и удобно.
 • Ако притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП) Вие може да заявите някои от административните услуги по гражданска регистрация, местни данъци и такси и премахване на дървесна растителност на интернет страницата на Община Несебър, раздел „Е-услуги“: https://nesebar.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx . Следвайте описаните указания.
 1. Как може да бъде получен изготвения документ от общинската администрация?

По Ваш избор. При заявяване на услугата трябва да посочите желания от Вас начин за получаване на крайния документ:

 • на гише в Центъра за административно и информационно обслужване;
 • Чрез лицензиран пощенски куриер на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване, ако притежавате профил там.
 • По електронен път на посочена електронна поща.
 1. Как мога да променя постоянен и/или настоящ адрес?

Документи се подават в населеното място в община Несебър, където е адреса, който ще се променя. За адреси в кк Слънчев бряг се посещава офиса на общината в кк Слънчев бряг, кв. „Чайка“ №61. Необходимо е:

 • Попълнена бланка по образец за промяна на постоянен или настоящ адрес;
 • Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци);
 • Копие от нотариален акт, договор за покупко-продажба, настанителна заповед   или договор за наем/ползване на имота за жилищни нужди;
 • Документ за самоличност – за справка;
 • Декларация по образец по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация за съгласие на собственика на имота.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно.

За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

 1. Законен наследник съм на починало лице. Къде трябва да подам искане за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверение за наследници се издава от кметството (общинския център, ако населеното място е такъв) по последен постоянен адрес на починалото лице. За предоставяне на документа е необходимо да се подаде искане по образец от наследник или подаващият да представи нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощен от наследник.

Изключително важно е в искането да се попълнят коректно всички наследници на наследодателя, включително и починалите, като под тях се вписват техните наследници.

След издаването на удостоверението от него ще могат да се ползват всички наследници на починалия, като начин за легитимация пред институциите.

 1. Как да получа дубликат на акт за раждане?

Ако сте лице, родено на територията на община Несебър или  родено след 2000 г., за да получите дубликат на акт за раждане е необходимо заявление по образец от Вас, родител/настойник за непълнолетните лица или упълномощено лице. Заявлението се подава в Центъра за административно и информационно обслужване или в съответното кметство.

 1. Как мога да подам сигнал, оплакване или похвала?

– Чрез e-mail : signali@nesebarinfo.com;

– На входа на административната сграда на Община Несебър е поставена пощенска кутия за подаване на жалби, сигнали, мнения и препоръки.

– Чрез лицензиран пощенски оператор.

– Сигнали за корупция на общинските служители се подават на: +35955429324, anticoruption@nesebar.bg, пощенската кутия за сигнали за корупция, поставена на входа на административната сграда на Община Несебър и в офисите на Центъра за административно и информационно обслужване. Анонимни сигнали не се разглеждат.

 1.  Къде мога да намеря информация за културни и спортни мероприятия в Община Несебър?

На интернет страницата: http://www.nessebar.bg/ се публикува Културния  афиш за месеца и новини за предстоящите събития на територията на общината. За информация се обръщайте към отдел „Несебър – световно наследство“:       0554 43074, nsn2012@abv.bg, Кремена Стоянова – +359893303679 или PR служителите: pr@nesebar.bg, 0554 29366.