Несебър - Световно наследство

Община Несебър, предоставя на вашето внимание следните схеми-концепции на рекламно-информационни елементи в „Старинен Несебър”. В приложените документи, ще откриете подробна информация, как трябва да бъдат разположени елементите на търговска реклама, както и правила за наредба за проектиране и разполагане на рекламни елементи в „Старинен Несебър”.

СХЕМА-КОНЦЕПЦИЯ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ В "СТАРИНЕН НЕСЕБЪР", ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РАЗПОЛАГАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА РЕКЛАМА

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5 разполагане образци

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЪРГОВСКАТА РЕКЛАМА М 1:1000

ПРОЕКТ: СХЕМА-КОНЦЕПЦИЯ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ, "СТАРИНЕН НЕСЕБЪР", ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРАВИЛА ЗА НАРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ В “СТАРИНЕН НЕСЕБЪР”Община Несебър съобщава, че всеки един гражданин, който има неясноти по зададените схеми или иска да зададе въпроси свързани с тях и тяхното изпълнение, може да направи това всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 ч. в кабинета на арх. Николай Орешков, който се намира на 3-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Несебър.