Обществен съвет

Обществения съвет цели да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот и да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество.

„Това е една структура, която ангажира голяма част от гражданите с изградени обществени позиции по проблемите свързани с развитието и бъдещето на нашия град” - Николай Димитров кмет на Община Несебър.