Категоризация на туристически обекти

ет.5, стая 59, е-mail: tt_ness@abv.bg, тел.: 0554 29346, 29347

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15923

Категоризация на места за настаняване

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15877

Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/107058

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15944

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15847

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/103380

Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15916

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/107037ТАРИФА НА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

• Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристическите обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл.128 от ЗТ)

- ИНФО БРОШУРА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

- ИНФО БРОШУРА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Хостели 1,2,3 звезди
Хотели 1 звезда
Хотели 2 звезди
Заведения за хранене и развлечения 1 звезда
Заведения за хранене и развлечения 2 звезда
Заведения за хранене и развлечения 3 звезда
Къмпинги и бунгала 1,2,3 звезди
Къщи за гости 1,2,3 звезди
Пансиони 1,2 звезди
Почивни станции 1,2,3 звезди
Семейни хотели 1,2,3 звезди

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВИДОВЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 2020

Потвъждаване на категория от кмета на Общината


С оглед на осъществяване на безпроблемен достъп, вход и регистрация в Единната система за туристическа информация и във връзка с новите изисквания на чл.116 от Закона за туризма относно воденето на РЕГИСТЪР НА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ,
Община Несебър уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност в места за настаняване:
 Клас „А“ – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
 Клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги,
че са длъжни да предоставят в отдел „Местни данъци и такси“ актуален е-mail адрес и данни за стопанисващото лице (имена на ФЛ, наименование на ЮЛ, ЕГН/ЕИК) за свързване с ЕСТИ (Единна система за туристическа информация – www.tourism.government.bg). След 01.10.2019 г., всички лица, които извършват туристическа дейност в местата за настаняване без да са осъществили връзка с ЕСТИ и не водят регистъра съгласно изискванията на чл.116 от ЗТ, ще се считат за нарушители.
Системата се въвежда и поддържа от Министерството на туризма.

Публикувано на 27.05.2019 от Пресцентър Община Несебър


TRAVEL GUIDE