Транспорт и инфраструктура

АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

_________________________________________

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЩИНСКИ АВТОГАРИ


кк „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

диспечери и
информация

0554 22633
0893 505218

 

каса билети

0554 24268
0893 505265

Гр. ОБЗОР

диспечери, каса и информация

0556 33296
0893 505267

Лятно разписание на автобусите 2023г. - изтегли

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКИТЕ АВТОГАРИ