Община Несебър с два нови проекта за оптимизиране на услугите на реконструираното рибарско пристанище „Северна буна”по ПМДР

По проект BG14MFOP001-4.124-0001 „Създаване на нова услуга за почистване и поддържане акваторията на рибарско пристанище „Северна буна“ – Несебър“ – е доставен специализиран плавателен съд, предназначен за извършване на регулярно почистване на оперативната акватория на пристанището от разливи на масла и горива, наноси, водорасли и други течни или твърди отпадъци. Предвижда се непрекъснат мониторинг на водата в района на пристанището. […]

Read More

УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ -НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Във връзка с реализацията на проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър“ се проведе информационен ден, на който се представиха целите и постигнатите до момента резултати при реформиране на социалните услуги на територията на община Несебър и улесняване на прехода към новите механизми чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Специфичните цели на проекта са: -Професионално развитие и повишаване на […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ СЕ СДОБИЕ С ЛОДКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА“

Община Несебър ще се сдобие с нов специализиран плавателен съд  за почистване оперативната акватория на пристанище „Северна буна“ от разливи на масла и горива, наноси, водорасли и други течни или твърди отпадъци. Лодката ще има дължина до 7 метра, ширина минимум 2,5 метра, тегло без двигателя минимум 1500 кг.,  ще бъде оборудвана с извънбордов четиритактов двигател, с максимален брой хора на нея   7 […]

Read More

12 Добри практики в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво по Проект „Черноморска електромобилност“

  България се намира в един от регионите, които са особено уязвими от изменението на климата и от увеличената честота на климатичните събития, като екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суши. Страната ни приема „Стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие“ в края на 2019 г. С оглед на времевия хоризонт, който […]

Read More

Състоя се пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“

  В Артиум център в Несебър се проведе пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Ръководителят на проекта – Галина Бабева, запозна присъстващите  – представители на заинтересованите страни и широка общественост,  с основните цели […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТ ПО ПРОГРАМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОДМЯНА НА ТОПЛОУРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ

Министерството на околната среда и водите определи Община Несебър за допустим бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, по мярката, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината. В тази връзка Община Несебър започна разработването на проект по цитираната мярка, чието работно заглавие е „За по-чист въздух”. Определената […]

Read More

КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПОДПИСА 2 ДОГОВОРА ПО ОП „МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“

Кметът на Община Несебър Николай Димитров подписа договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ за изпълнение на 2 нови проекта: „Създаване на нова туристическа атракция в гр. Несебър – Скейт парк“ и „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Екопътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“. Еко пътеката е ситуирана върху […]

Read More

СЪСТОЯ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР

На територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се състоя пресконференция по повод приключване на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната […]

Read More

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ МОДЕРНИЗИРАНОТО И РЕКОНСТРУИРАНО ПРИСТАНИЩЕ В СТАРИЯ НЕСЕБЪР

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров тържествено преряза лентатата и откри модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър. Гости на събитието бяха министърът на земеделието и храните Явор Гечев, областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова  и др. „Изказвам сърдечна признателност към всички, които съдействаха за подготовката и осъществяването на реконструкцията на рибарското пристанище. За реализацията му, с много […]

Read More

КАМПАНИЯТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВТОРА ФАЗА

Община Несебър започна втори етап на кампанията за почистване на морското дъно по проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични […]

Read More