ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg
РИТУАЛНИ ЗАЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ: МЕСЕЧНО МЕНЮ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО




Община Несебър

Днес Несебър отбеляза възродената българска държавност. На трети март, с издигане на държавния флаг на площад „Жулиета Шишманова“, жители и гости на града отдадоха почит на героите, чиято жертвоготовност и себеотрицание преведоха народа в осъзнатия път към свободата – от началото на борбите за църковна независимост до учредяване на Третата българска държава. Поздрав към гражданите по случай националния празник и 146 години от Освобождението отправи кметът на община Несебър Николай Димитров. В своето слово той изтъкна, че най-важни за всенародното […]

Уважаеми съграждани,

Публикувано на 2024-03-03 | Новини

За мен е чест и гордост да Ви приветствам по повод Националния празник на Рeпублика България 3 март и 146 години от Освобождението на страната ни от османско владичество. Тази паметна дата  отбелязва възкресението на българската държава и началото на най-новата ни история. Днес се прекланяме пред достойното дело на храбрите и непреклонни духом герои, които превърнаха Освобождението в кауза на цял един народ и ни завещаха да пазим и отстояваме свободата като най-висша ценност. Нека бъдем достойни наследници на родолюбивия български дух, заветите […]

ПОКАНА

Публикувано на 2024-03-01 | Новини

Община Несебър кани своите жители и гости на тържествено честване на Националния празник 3 март, отбелязващ Освобождението на България от османско владичество. Празничната програма започва в 10.30 ч. на пл. „Жулиета Шишманова“ в новата част на града  с издигане на националния флаг на Р България. Следват  концерт с участието на ОДК-Несебър и ООШИ-Несебър и общоградско веселие под надслов „Знаме развей, песен запей, хоро разлюлей!“ .


Днес най-голямото училище в общината отбеляза в аванс патронния си празник за 142-ри път, а също и 20 години профилирано училищно образование. Тържественото честване започна с поднасяне на венец пред барелефа на патрона му – видния български будител, писател и революционер, радетел за развитието на обществената мисъл през Възраждането Любен Каравелов, на когото принадлежат думите, че „когато се той [българският народ] … се освободи от своята простота и незнание, от своите стари суеверия и допотопни нрави, то той ще бъде свободен и […]















На Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8177. В срок до 28.03.2024 г. се приемат предложения и становища в Център за административно обслужване, офис 1, гише 1, на електронна поща: contacts@nesebar.bg или като коментар в Портала.



Анкетно проучване във връзка с изготвянето на социално-икономически анализ на територията, предназначен за създаване на Стратегия за ВОМР на МИГ Несебър
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Несебър е в процес на изготвяне на Стратегия за прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 година, с която да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони.
Проектът обхваща цялата територия на община Несебър. Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който е доказал предимствата си за развитие на местната икономика.
Попълването на АНКЕТАТА - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUk3egDZbdL-3QrlKaaogvAMd6XxOMM-73E4A7dq01BAbBQQ/viewform?usp=sf_link, ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Очакваме Вашите отговори!

На Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8151 е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър. Общинска администрация приема предложения и становища по проекта в срок до 15.3.2024 г. в Центъра за административно обслужване, офис №1, гише №1, на електронна поща: contacts@nesebar.bg или като коментар в Портала за обществени консултации.

Публикувано на 15.02.2024 от Пресцентър Община Несебър

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg.


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър