ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg
РИТУАЛНИ ЗАЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ: МЕСЕЧНО МЕНЮ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Община Несебър

Таланти на Общински детски комплекс-Несебър спечелиха множество награди от Международния фестивал-конкурс „Творчески маратон в Европа” Лорет де Мар, Коста Брава, Испания. Възпитаниците на вокалния педагог Димитър Йорданов завоюваха следните награди: ВГ „Морски звездички“ – в.гр. СМЕСЕНА – раздел Поп песен – 1 място; Дамян Каравасилев – в.гр. 10 – 13 г. – раздел Поп песен – 1 място; Десислава Иванова – в.гр. 10 – 13 г. – раздел Поп песен – 1 място; Ралица Кондакчиева – в.гр. 14 – 16 […]

НОВИ УСПЕХИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СВЕТИ ВЛАС

Публикувано на 2024-04-19 | Новини

Нови успехи постигнаха ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  – Свети Влас. Те спечелиха 8 златни и 2 сребърни медала, както и сертификати, от участието си по английски език в есенния кръг на „Кралска лига“ на Международна олимпиада „Кингс“. След преминати успешно квалификационен и финален кръг участниците се явиха на най-високото ниво на олимпиадата  „Кралска лига“ и извоюваха следните престижни награди: Естел Вътева – 2 „а“ клас – златен медал; Венцислав Христов – 3″а“ клас – златен медал; Йордан Бенев – 3 […]


На проведената през вчерашния ден пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър, благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове бяха предадени: 52 кг негодни за употреба батерии, 691 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, мини барове, монитори, телефонни апарати, климатици, компютри, ел. кани, скари, тостери, прахосмукачки, телевизори, принтери и др.). Активност беше отчетена в гр. Несебър, […]


Научно-практична конференция под надслов „Музеология на 21-ви век“бе проведена в рамките на проект „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“. Проектът е финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Целта на конференцията бе представяне на постигнатите резултати, обсъждане сред специализирана публика на предизвикателствата пред музейното дело в настоящето, поставяне на новата музеология в по-широк контекст, използването на културното наследство като катализатор на местното развитие, поле за […]

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата през настоящия програмен период 2021-2027 г., започва актуализирането на План за интегрирано развитие на община Несебър за остатъка от периода. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през периода 2021-2027 г.
Вашето участие в актуализирането на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


Анкетно проучване във връзка с изготвянето на социално-икономически анализ на територията, предназначен за създаване на Стратегия за ВОМР на МИГ Несебър
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Несебър е в процес на изготвяне на Стратегия за прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 година, с която да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони.
Проектът обхваща цялата територия на община Несебър. Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който е доказал предимствата си за развитие на местната икономика.
Попълването на АНКЕТАТА - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUk3egDZbdL-3QrlKaaogvAMd6XxOMM-73E4A7dq01BAbBQQ/viewform?usp=sf_link, ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Очакваме Вашите отговори!

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg.


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър